מיטל קובו_איפה הקול שלי_2018_מיצב סאונד_תעוד מיצב_משלושה זוגות אזניות בוקעים קולות של שחקניות דתיות שהוק